Łożyska RKB z koszykami typu Pin-Type

Wywiad z dr inż. Alberto Barili

Produkcja łożysk to branża w której zaciekle konkuruje wiele firmy – takie środowisko wymusza wysoki poziom nakładów na badania i rozwój produktów. Stopień, w jakim innowacje są wbudowane w przepływ produkcji, stanowi kluczowy czynnik różnicujący firmy działające na tym rynku. Producent, który skutecznie opracowuje i wdraża nowe rozwiązania będzie beneficjentem organicznego wzrostu udziału w rynku, a jego klienci ciągłego ulepszania konstrukcji i wydajności różnych typów łożysk.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące strategii i działań RKB w tej kluczowej dziedzinie, rozmawialiśmy z dr inż. Alberto Barili, członkiem Zespołu Technicznego RKB.

P: Dzień dobry, Alberto! Dziękujemy za gotowość odpowiedzi na kilka pytań dotyczących podejścia RKB w zakresie szybkiego i skutecznego wprowadzania postępu technologicznego w produkcji łożysk. Z tego obszernego tematu skupmy się na koszyku sworzniowym do łożysk wielkogabarytowych. Zacznijmy od tego, gdzie najczęściej używane są łożyska RKB z koszykami sworzniowymi i jakie są kryteria, którymi kierują się inżynierowie RKB wdrażający te rozwiązania.

Odp.: Łożyska z koszykiem typu sworzniowego są zwykle używane, gdy wymagany jest znaczny wzrost nośności łożyska w porównaniu z tradycyjną konstrukcją koszyka. Koszyki typu sworzniowego charakteryzują się większą nośnością, głównie dzięki większej liczbie rolek. Jest to optymalne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego, gdzie łożyska RKB narażone są na duże obciążenia robocze. Aby wytrzymać te trudne warunki pracy, konieczne jest zmaksymalizowanie podstawowych wartości nośności bez poświęcania niezawodności łożyska. Typowym zastosowaniem jest czterorzędowa rolka wspierająca dla klatki walcowania na zimno w przemyśle stalowym.

P: Proszę przedstawić już zakończone studium przypadku RKB dotyczące efektywnej wydajności klatki typu sworzniowego.

O: Jasne. Poniższe zdjęcie przedstawia to samo łożysko, ale po lewej wersję z koszykiem stalowym tłoczonym i wałeczkami pełnymi, a po prawej z koszykiem sworzniowym i wałeczkami z otworami. Jak widać, liczba rolek wzrasta z 38 do 39.

Ta niewielka zmiana, wraz z innymi wewnętrznymi ulepszeniami wymiarów, prowadzi do wzrostu wartości L10 o prawie 37%!

P: Kontynuujmy przykład z 4-rzędowymi łożyskami stożkowymi RKB z wałeczkami z otworami i koszykiem sworzniowym. Jakie są ich główne cechy?

Odp.: Nawet jeśli nie jest to typowe przy odpowiadaniu na pytania, zacznę od wniosku, który moim zdaniem jest istotny z punktu widzenia naszych klientów. Wszystkie funkcje, takie jak wstępnie ustawione lub niestandardowe BEP, ułatwiają montaż, demontaż i konserwację oraz maksymalizują żywotność łożyska. Wracając do Twojego pytania, poniższy rysunek przedstawia główne cechy łożyska, które wybraliśmy jako przykład dla naszej rozmowy.

P: Jako inżynier, w jaki sposób skalowałbyś produkcję łożysk z wałeczkami z otworami i koszykami typu sworzniowego? Mówimy czy nie o rutynowym procesie? Innymi słowy, czy jest to coś dostępnego dla wielu, jeśli nie dla wszystkich producentów na rynku łożysk?

O: Po pierwsze, uważam, że należy skupić się na łożyskach premium. Z definicji ich produkcja jest nieosiągalna, niemożliwa do opanowania przez wielu.

Aby lepiej przedstawić pojawiające się trudności, warto zrobić krótki przegląd najczęstszych uszkodzeń łożysk tego typu o niskiej jakości.

Zazwyczaj najbardziej krytyczne obszary to:

    zaspawanie pierścieni koszyka
    połączenie pomiędzy sworzniem, a koszykiem
    cały zespół wałka/sworznia/koszyka

Kontynuując nasze praktyczne podejście, powyniżej znajduje się przykład awarii związanej z zespołem wałek/trzpień/klatka

Jak widać pęknięcie niektórych wałeczków oraz pęknięcie i odkształcenie niektórych sworzni podczas obrotu łożyska spowodowało natychmiastowe zatarcie łożyska z nieplanowanym zatrzymaniem produkcji.

Podsumowując moją odpowiedź, uważam, że jest jasne, że wybór łożyska nie jest decyzją neutralną i pozbawioną konsekwencji. Nawet jeśli generyczne łożysko niskiej jakości wydaje się dobrą inwestycją biorąc pod uwagę jego koszt zakupu, jego główne wady często pojawiają się nawet w perspektywie krótkoterminowej, nie wspominając o średnio- i długoterminowych. Straty generowane przez przestoje i naprawy urządzeń produkcyjnych powodują gwałtowny wzrost całkowitego kosztu posiadania maszyn dla klientów.

P: Utrzymanie i konsolidacja konkurencyjności RKB wymaga między innymi nadążania za postępem technologicznym w branży łożyskowej. Jaka jest strategia RKB w tym zakresie? Jakie są wytyczne B+R?

Odp.: Mogę szczerze odpowiedzieć, że RKB stale angażuje odpowiednie środki w celu wdrażania postępu technologicznego w naszej produkcji, a tym samym wytwarzania nowoczesnych łożysk wysokiej jakości.

Uważam, że właściwe jest kontynuowanie przykładu podanego podczas naszej dyskusji.

Łożysko z koszykiem typu sworzniowego jest jedną z najbardziej skomplikowanych konstrukcji, a w związku z tym prawidłowa jego produkcja wymaga od producenta wysokich standardów know-how. Działalność badawczo-rozwojowa RKB rozwija się w różne kierunki rozwoju produktów, które zaspokajają coraz bardziej wymagające potrzeby naszych klientów.

W przypadku konstrukcji z koszykiem typu pin, RKB B+R koncentruje się głównie na technologii produkcji i inżynierii. Konstrukcja klatki typu pin ma kilka krytycznych obszarów, które zawsze powinny być skutecznie zarządzane, obsługiwane i nadzorowane, aby oferować produkty premium na naszym konkurencyjnym rynku. Niektóre z tych krytycznych elementów to na przykład tolerancje położenia otworów pierścieni koszyka, luz między każdym otworem wałka a powiązanym kołkiem, luz między pierścieniami koszyka a powierzchnią wałka doprowadzającego oraz tolerancje sortowania wałków.

P: Wielkie dzięki Alberto za udzielone informacje. Życzę Tobie i zespołowi RKB powodzenia!

Dziękuję!