Łoże kulowe – sektor górniczy

Specjalne wymagania - to nasze pole do popisu

Dopasowani do żądania klienta – projekt : łoże kulowe

Średnica zewnętrzna, klient z sektora górniczego. Klient z uwagi na smarowanie smarem stałym zamiast smarowania olejowego, wymagał specjalnej konstrukcji koszyków na kule, tak aby zapewnić ciągłe smarowanie i uniknąć tarcia metal o metal, które negatywnie wpłynęłoby na żywotność komponentów. Nasza fabryka Liebherr Components w Biberach a.d. Riss sprostała wymaganiom tego projektu.

Jeśli aplikacja nie jest smarowana olejowo i wymagane jest zbieranie smaru przez koszyki w trakcie obrotu łoża – jest możliwe fazowanie krawędzi, którą można zobaczyć na zdjęciu poniżej. Tak zaprojektowana krawędź zbiera smar i zapewnia brak tarcia pomiędzy metalowymi elementami komponentu.

Do każdego projektu tego typu gwarantujemy możliwość przeprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przez pion techniczny klienta oraz weryfikację zgodności wykonanego elementu z projektem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji