Łożyska izolowane

Łożyska izolowane

Oferta skierowana jest do firm potrzebujących łożysk zarówno na pierwszy montaż, jak i serwis urządzeń typu silniki elektryczne, generatory i inne urządzenia, w których występuje przepływ prądu i pojawia się ryzyko korozji elektrycznej.

Korozja elektryczna, powoduje uszkodzenia powierzchni stykowych łożyska, takich jak bieżnia czy elementy toczne. Przepływ prądu może spowodować nadtopienia na powierzchni wspomnianych elementów, a także zmienić strukturę i twardość stali użytej do produkcji łożyska. Także smar nie jest obojętny na przepływający prąd, dochodzi do reakcji utleniania w wyniku której smar nabiera czarnego koloru, tak jakby się w krótkim czasie zestarzał i był już przepracowany. Smar w takim stanie traci swoje właściwości funkcjonalnej i nie tworzy już ochronnego filmu na powierzchni styku elementów tocznych, zwiększając tarcie i ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Łożyska izolowane Evolmec pokryte są warstwą ceramiki tlenowej, która zakrywa wszystkie powierzchnie stykowe oraz czołowe pierścieni, zapobiegając wyładowaniom elektrycznym.

Wartości oporu są ustalane indywidualnie z każdym klientem, w zależności od zapotrzebowania.